શુક્રવાર, 24 માર્ચ 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

Husband and Wife Joke : પત્નીનો બ્યુટી પાર્લર

lockdown jokes
પત્ની- તું દારૂમાં બહુ પૈસા બગાડે છે, હવે બંધ કર.
પતિ- અને તું 5000 લઈને બ્યુટીપાર્લર માં ખર્ચે છે, તેનું શું?
 
પત્ની - એટલે જ કે મે તને સુંદર લાગુ 
પતિ- ગાંડી મે આ માટે પીઉં છું કે તૂ મને સુંદર લાગે છે.