1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. ગુજરાતી સાહિત્ય
  3. ગુજરાતી શાયરી
Written By

April Fool Day shayari- એપ્રિલ ફૂલ શાયરી "તમે બગીચાના સૌથી સુંદર ફૂલ છો"

તમે બગીચાના સૌથી સુંદર ફૂલ છો,
અમે તો તારા પગની ધૂળ છીએ,
હવે બહુ ગર્વ ન કરો
કારણ કે આજે એપ્રિલ ફૂલ છે. ...
 
 
આ છોકરીઓના પ્રેમમાં પડવું એ ભૂલ છે,
તેમની પાછળ આટલું દોડવું વ્યર્થ છે.
જે દિવસે એક છોકરીએ કહ્યું કે હું તને પ્રેમ કરું છું,
તો સમજો કે એ દિવસ એપ્રિલ ફૂલ છે. ...


 
આવી અમારી મિત્રતા
હું હોડી છું, તમે કિનારો છો
હું ધનુષ્ય છું, તું બાણ છે
હું વટાણા છું, તમે ચીઝ છો,
હું વરસાદ તું વાદળ
હું રાજમા છું, તમે ચોખા છો,
મૈં હોટ તુ કૂલ,
મૈં એપ્રિલ તુ ફૂલ., ...
Happy April Fool