0

ગુજરાતી લવ શાયરી

રવિવાર,જાન્યુઆરી 10, 2021
0
1

શુભ ગુરૂવાર

ગુરુવાર,ડિસેમ્બર 3, 2020
શુભ ગુરૂવાર
1
2

Gujarati love shayari-લવ શાયરી

બુધવાર,સપ્ટેમ્બર 2, 2020
Gujarati love shayari-લવ શાયરી
2
3

ગુજરાતી લવ શાયરી

શુક્રવાર,મે 29, 2020
ગુજરાતી લવ શાયરી
3
4

ગુજરાતી લવ શાયરી

સોમવાર,મે 18, 2020
Gujarati love shayari
4
4
5

ગુજરાતી પ્રેમ શાયરી

શુક્રવાર,ફેબ્રુઆરી 14, 2020
ગુજરાતી પ્રેમ શાયરી
5
6
Valentine Day- વેલેંટાઈન ડે ગુજરાતી Love શાયરી
6
7
પાડે છે સાદ તુ મને રોજ ખ્વાબમાં તારો અવાજ સાંભળુ છુ હુ કિતાબમાં તારી મહેન્દી નો રંગ મારી ગઝલ ને સજાવશે એકાદ પત્ર તુ પણ લખે જો જવાબમાં હેપી વેલેન્ટાઈન ડે
7
8

Love Shayari- એક છે આકાશ અને દિશાઓ ચાર છે

ગુરુવાર,ફેબ્રુઆરી 13, 2020
Love Shayari- એક છે આકાશ અને દિશાઓ ચાર છે
8
8
9

કિસ ડે શાયરી

ગુરુવાર,ફેબ્રુઆરી 13, 2020
કિસ ડે શાયરી
9
10

Happy Teddy Day- ટેડીવાળું સોફ્ટ પ્રેમ

રવિવાર,ફેબ્રુઆરી 9, 2020
Happy Teddy Day- ટેડીવાળું સોફ્ટ પ્રેમ
10
11

Happy ચોકલેટ ડે-

શનિવાર,ફેબ્રુઆરી 8, 2020
Happy ચોકલેટ ડે-
11
12

Happy Propose Day- પ્રપોઝ ડે શાયરી

શુક્રવાર,ફેબ્રુઆરી 7, 2020
Happy Propose Day- પ્રપોઝ ડે શાયરી
12
13

Propose Day- શાયરી કી ડાયરી

શુક્રવાર,ફેબ્રુઆરી 7, 2020
Propose Day- શાયરી કી ડાયરી
13
14

ગુજરાતી લવ શાયરી-

શુક્રવાર,ફેબ્રુઆરી 7, 2020
ગુજરાતી લવ શાયરી-
14
15

Love shayari- ગુજરાતી લવ શાયરી

શુક્રવાર,ફેબ્રુઆરી 7, 2020
Love shayari- ગુજરાતી લવ શાયરી
15
16

Happy Rose Day -રોઝ ડે શાયરી

ગુરુવાર,ફેબ્રુઆરી 6, 2020
Happy Rose Day - રોઝ ડે શાયરી
16
17

Rose day shayari- હેપ્પી રોઝ ડે

ગુરુવાર,ફેબ્રુઆરી 6, 2020
Rose day shayari- હેપ્પી રોઝ ડે
17
18

ગુજરાતી લવ શાયરી

બુધવાર,ફેબ્રુઆરી 5, 2020
ગુજરાતી લવ શાયરી
18
19

ગુજરાતી લવ શાયરી

મંગળવાર,ફેબ્રુઆરી 4, 2020
ગુજરાતી લવ શાયરી
19