1. સમાચાર જગત
  2. વ્યાપાર
  3. નોકરી અને કેરિયર
Written By

10 હજારથી વધુ પોસ્ટ્સ પર 10 મી પાસ માટેની નોકરીઓ, અરજીની તારીખ લંબાઈ

સરકારી નોકરી 2019: લાખો યુવાનો સરકારી નોકરીની શોધમાં છે. આવા ઉમેદવારો માટે, અમે ઘણા રાજ્યોમાં ભરતીની સીધી કડીઓ લાવ્યા છીએ. ઉમેદવારોને અન્ય કોઈ વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી. ચાલો તમને જણાવી દઈએ કે જે ઉમેદવારોએ હજુ સુધી આ પોસ્ટ્સ પર અરજી કરી નથી, તેઓ આજે ભરતીની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા આગળ આપેલી લિંકથી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરશે. 10 ધોરણ દસમા પાસ ઉમેદવારો માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ વધારી દેવામાં આવી છે. અહીં તમને નોકરીથી સંબંધિત માહિતી જ મળશે નહીં, પરંતુ તમને સત્તાવાર સૂચનાઓ સાથે સીધી લિંક દ્વારા સરળતાથી અરજી કરવાની તક પણ મળશે. આ ભરતીઓ કુલ 10,066 પોસ્ટ્સ પર હશે.
 
કર્ણાટક ટપાલ  સર્કલ:
કર્ણાટક પોસ્ટલ સર્કલમાં ઘણી જગ્યાઓ પર ભરતી યોજાઇ છે. આ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવા ઇચ્છુક લાયક ઉમેદવારો પાસે હજી તક છે. તેઓ 11 સપ્ટેમ્બર 2019 ની સાંજ સુધી જ આ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરી શકે છે. સત્તાવાર સૂચના મુજબ, છેલ્લી તારીખ લંબાવી દેવામાં આવી છે.
 
આસામ ટપાલ વિભાગ:
આસામ સરકારે 919 ગ્રામીણ ડાક સેવક (જીડીએસ) ની જગ્યાઓ માટે અરજીઓ આમંત્રણ આપ્યું છે. 11 સપ્ટેમ્બર 2019 પહેલાં આ પોસ્ટ્સ માટે ઉમેદવારો ઑનલાઈન અરજી કરવી. જણાવીએ કે આ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવાની તારીખ લંબાઈ છે. પ્રથમ સમયમર્યાદા 04 સપ્ટેમ્બર, 2019 હતી
 
પંજાબ પોસ્ટ સર્કલ:
પંજાબ પોસ્ટલ સર્કલ દ્વારા યુવાનો માટે સુવર્ણ રોજગારની તક. પોસ્ટલ સર્કલ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવકોની જગ્યાઓની નિમણૂક માટે અરજીઓ માંગવામાં આવી છે. ઉમેદવારો માટે મહત્તમ વય 40 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. સત્તાવાર સૂચના મુજબ, આ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 04 સપ્ટેમ્બર, 2019 થી વધારીને 11 સપ્ટેમ્બર, 2019 કરવામાં આવી છે.
 
બિહાર ટપાલ વિભાગ:
બિહાર પોસ્ટલ સર્કલમાં, ગ્રામીણ ડાક સેવક (જીડીએસ) ની જગ્યાઓ માટે બમ્પર ભરતી કરવામાં આવશે. જે ઉમેદવારો આ પરીક્ષામાં હાજર રહેવા માંગે છે. તો જાણો કે આ ભરતીઓ ગ્રામીણ ડાક સેવકો (જીડીએસ) ની 1063 પોસ્ટ્સ પર હશે. ઉમેદવારોએ અરજી ફી તરીકે 100 રૂપિયા ભરવાના રહેશે. આ પોસ્ટ્સ માટેની અરજી પ્રક્રિયા હવે 11 સપ્ટેમ્બર, 2019 ના રોજ સમાપ્ત થઈ રહી છે. સત્તાવાર સૂચના મુજબ, છેલ્લી તારીખ 04 સપ્ટેમ્બર 2019 થી વધારી દેવામાં આવી છે.
 
કેરળ પોસ્ટ સર્કલ:
જેઓ કેરળ પોસ્ટલ સર્કલમાં નોકરી કરવા માંગે છે. તેઓએ આજે ​​આ પોસ્ટ્સ પર અરજી કરવી જોઈએ. કુલ 2086 ખાલી જગ્યાઓ ભરાઇ રહી છે. ચાલો તમને જણાવી દઈએ કે આ પોસ્ટ્સ દ્વારા ઑનલાઇન અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થા / બોર્ડમાંથી દસમા વર્ગ પાસ કર્યો હોવો જોઈએ. અમને જણાવી દઈએ કે આ પોસ્ટ્સ પર અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 04 સપ્ટેમ્બર, 2019 થી વધારીને 11 સપ્ટેમ્બર, 2019 કરવામાં આવી છે.
 
ગુજરાત ટપાલ સર્કલ:
ગુજરાત ટપાલ સર્કલ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવકોની જગ્યાઓ માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. જે ઉમેદવારો અરજી કરવા માંગે છે. તેઓએ આજે ​​આ પોસ્ટ્સ પર અરજી કરવી જોઈએ. ચાલો તમને જણાવી દઈએ કે 11 સપ્ટેમ્બર, 2019 ના રોજ કુલ 2510 પોસ્ટ્સ માટે નોંધણીની પ્રક્રિયા સમાપ્ત થઈ રહી છે. સત્તાવાર સૂચના મુજબ, છેલ્લી તારીખ લંબાવી દેવામાં આવી છે.