1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. બાળકો
Written By
Last Updated: શુક્રવાર, 29 માર્ચ 2019 (15:43 IST)

ગુજરાતીજોકસ- રાવણ તો ગયો !!

એક વાર રાવણ ડિસ્કોમાં ગયું અને ત્યાં જઈને બેભાન થઈ ગયું 
 
ખબર છે કેમ કારણકે ત્યાંની એંટ્રી ફી હતી 1500 રૂપિયા પર હેડ