મંગળવાર, 5 માર્ચ 2024
  1. ધર્મ
  2. તહેવારો
  3. રામ નવમી
Written By
Last Modified: શુક્રવાર, 24 માર્ચ 2023 (17:15 IST)

Ram Raksha Stotra lyrics - શ્રી રામરક્ષા સ્તોત્રં

ram raksha stotra
- શ્રી રામચંદ્રાયનમ: -
 
અસ્ય શ્રી રામરક્ષા સ્તોત્ર મહા મંત્રસ્ય
 
બુધકૌશિક ઋષિ: | શ્રી સીતારામચંદ્રો દેવતા |
 
અનુષ્ટુપ છંદઃ | સીતાશક્તિઃ | શ્રી હનુમાન્‌ કીલકમ્‌ |
 
શ્રી રામચંદ્ર પ્રીત્યર્થે શ્રી રામરક્ષા સ્તોત્ર જપે વિનિયોગઃ ||
 
 
- અથ ધ્યાનમ્‌ -
 
ધ્યાયોદાજાનુબાહું ધૃતશરધનુશં બદ્ધપદ્માસનસ્થં |
 
પીતંવાસો વસાનં નવકમલદલ સ્પર્ધિનેત્રં પ્રસન્નમ્‌ |
 
વામાંકારૂઢ સીતામુખકમલ વિલલ્લોચનં નીરદાભમ્‌ |
 
નાનાલંકાર દીપ્તં દધત મુરુજટા મંડલં રામચંદ્રમ્‌ ||
 
 
- સ્તોત્રં -
 
ચરિતં રઘુનાથસ્ય શતકોટિ પ્રવિસ્તરમ્‌ |
 
એકૈકમક્ષરં પુંસાં મહાપાતક નાશનમ્‌ ||૧||
 
 
દ્યાત્વાનીલોત્પલશ્યામં રામં રાજીવ લોચનમ્‌ |
 
જાનકી લક્ષ્મણોપેતં જટામુકુટ મંડિતમ્‌ ||૨||
 
 
સાસિતૂણ ધનુર્બાણં પાણીં નક્તંચરાંતકમ્‌ |
 
સ્વલીલયા જગત્ત્રાતું આવિર્ભૂતમજં વિભુમ્‌ ||૩||
 
 
રામરક્ષાં પઠેત્પ્રાજ્ઞઃ પાપઘ્નિં સર્વકામદામ્‌ |
 
શિરો મે રાઘવઃ પાતુ ફાલં દશરથાત્મજઃ ||૪||
 
 
કૌશલેયો દૃશૌ પાતુ વિશ્વામિત્ર પ્રિય: શૃતી |
 
ઘ્રાણં પાતુ મુખત્રાતા મુખં સૌ‍મિત્રિવત્સલઃ ||૫||
 
 
જિહ્વાં વિદ્યાનિધિઃ પાતુ કંઠં ભરતવંદિતઃ |
 
સ્કંધૌ દિવ્યાયુધઃ પાતુ ભુજૌ ભગ્નેશકાર્મુકઃ ||૬||
 
 
કરૌ સીતાપતિઃ પાતુ હૃદયં જામદગ્ન્યજિત્‌ |
 
મધ્યં પાતુ ખરધ્વંસી નાભિં જાંબવદાશ્રયઃ ||૭||
 
 
સુગ્રીવેશઃ કટીપાતુ સક્થિની હનુમત્પ્રભુઃ |
 
ઊરૂ રઘોત્તમઃ પાતુ રક્ષઃ કુલવિનાશકૃત્‌ ||૮||
 
 
જાનુની સેતુકૃત્પાતુ જંઘે દશમુખાંતકઃ |
 
પાદૌ વિભીષણશ્રીદઃ પાતુ રામોઽખિલં વપુઃ ||૯||
 
 
- ફલશ્રુતિઃ -
 
એતાં રામબલોપેતાં રક્ષાં યઃ સુકૃતી પઠેત્‌ |
 
સ ચિરાયુઃ સુખી પુત્રી વિજયી વિનયી ભવેત્‌ ||૧૦||
 
 
પાતાલ ભૂતલ વ્યોમ ચારિણશ-છદ્મચારિણઃ |
 
ન દૃષ્ટુમપિ શક્તાસ્તે રક્ષિતં રામનામભિઃ ||૧૧||
 
 
રામેતિ રામભદ્રેતિ રામચંદ્રેતિ વા સ્મરન્‌ |
 
નરો ન લિપ્યતે પાપૈર્ભુક્તિં મુક્તિં ચ વિંદતિ ||૧૨||
 
 
જગજ્જૈત્રેક મંત્રેણ રામનામ્નાભિ રક્ષિતમ્‌ |
 
યઃ કંઠે ધારયેત્તસ્ય કરસ્થાઃ સર્વસિદ્ધયઃ ||૧૩||
 
 
વજ્રપંજર નામેદં યો રામ કવચં સ્મરેત્‌ |
 
અવ્યાહતાજ્ઞઃ સાર્વત્ર લભતે જયમંગલમ્‌ ||૧૪||
 
 
આદિષ્ટવાન્‌ યથા સ્વપ્ને રામરક્ષમિમાં હરઃ |
 
તથા લિખિતવાન્‌ પ્રાતઃ પ્રબુદ્ધો બુધકૌશિકઃ ||૧૫||
 
 
- પ્રાર્થના -
 
આરામઃ કલ્પવૃક્ષાણાં વિરામઃ સકલાપદામ્‌ |
 
અભિરામ સ્ત્રિલોકાનાં રામઃ શ્રીમાન્‍સનઃ પ્રભુઃ ||૧૬||
 
 
તરુણૌ રૂપસંપન્નૌ સુકુમારૌ મહાબલૌ |
 
પુંડરીક વિશાલાક્ષૌ ચીરકૃષ્ણા જિનાંબરૌ ||૧૭||
 
 
ફલમૂલાશિનૌ દાંતૌ તાપસૌ બ્રહ્મચારિણૌ |
 
પુત્રૌ દશરથસ્યૈતૌ ભ્રાતરૌ રામલક્ષ્મણૌ ||૧૮||
 
 
શરણ્યૌ સર્વસત્ત્વાનાં શ્રેષ્ટૌ સર્વધનુષ્મતામ્‌ |
 
રક્ષઃ કુલનિહંતારૌ ત્રાયેતાં નો રઘોત્તમૌ ||૧૯||
 
 
આત્તસજ્જધનુષા વિષુસ્પૃશા વક્ષયા શુગનિષંગ સંગિનૌ |
 
રક્ષણાય મમ રામ લક્ષ્મણા વગ્રતઃ પથિ સદૈવ ગછ્છતામ્‌ ||૨૦||
 
 
સન્નદ્ધઃ કવચીખડ્ગી ચાપબાણધરો યુવા |
 
ગચ્છન્‌ મનોરથોઽસ્માકં રામઃ પાતુ સ લક્ષ્મણઃ ||૨૧||
 
 
રામો દાશરથિઃ શૂરો લક્ષ્મણાનુ ચરો બલિઃ |
 
કાકુત્સ્થઃ પુરુષઃ પૂર્ણઃ કૌસલ્યેયો રઘોત્તમઃ ||૨૨||
 
 
વેદાંત વેદ્યો યજ્ઞ્યેશઃ પુરાણ પુરુષોત્તમઃ |
 
જાનકીવલ્લભઃ શ્રીમાનપ્રમેય પરાક્રમઃ ||૨૩||
 
 
ઇત્યેતાનિ જપેન્નિત્યં મદ્ભક્તઃ શ્રદ્ધયાન્વિતઃ |
 
અશ્વમેધાદિકં પુણ્યં સંપ્રાપ્નોતિ ન સંશયઃ ||૨૪||
 
 
રામં દૂર્વાદલ શ્યામં પદ્માક્ષં પીતવાસસમ્‌ |
 
સ્તુવંતિ નામભિર્દિવ્યૈ ર્ન તે સંસારિણો નરાઃ ||૨૫||
 
 
રામં લક્ષ્મણ પૂર્વજં રઘુવરં સીતાપતિં સુંદરં
 
કાકુત્સ્થં કરુણાર્ણવં ગુણનિધિં વિપ્રપ્રિયં ધાર્મિકં |
 
રાજેંદ્રં સત્યસંધં દશરથતનયં શ્યામલં શાંતમૂર્તિં
 
વંદે લોકાભિરામં રઘુકુલ તિલકં રાઘવં રાવણારિમ્‌ ||૨૬||
 
 
રામાય રામભદ્રાય રામચંદ્રાય વેધસે |
 
રઘુનાથાય નાથાય સીતાયાઃ પતયે નમઃ ||૨૭||
 
 
શ્રી રામરામ રઘુનંદન રામરામ
 
શ્રી રામરામ ભરતાગ્રજ રામરામ
 
શ્રી રામરામ રણકર્કશ રામરામ
 
શ્રી રામરામ શરણં ભવ રામરામ ||૨૮||
 
 
શ્રી રામચંદ્ર ચરણૌ મનસાસ્મરામિ
 
શ્રી રામચંદ્ર ચરણૌ વચસા ગૃણામિ
 
શ્રી રામચંદ્ર ચરણૌ શિરસા નમમિ
 
શ્રી રામચંદ્ર ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે ||૨૯||
 
 
માતા રામો મત્પિતા રામચંદ્રઃ
 
સ્વામી રામો મત્સખા રામચંદ્રઃ |
 
સર્વસ્વં મે રામચંદ્રો દયાલુઃ
 
નાન્યં જાને નૈવ જાને ન જાને ||૩૦||
 
 
દક્ષિણે લક્ષ્મણો યસ્ય વામે ચ જનકાત્મજા |
 
પુરતો મારુતીર્યસ્ય તં વંદે રઘુનંદનમ્‌ ||૩૧||
 
 
લોકાભિરામં રણરંગધીરં રાજીવ નેત્રં રઘુવંશ નાથમ્‌ |
 
કારુણ્ય રૂપં કરુણાકરં તં શ્રીરામચંદ્રં શરણં પ્રપદ્યે ||૩૨||
 
 
મનોજવં મારુતતુલ્યવેગં જિતેંદ્રિયં બુદ્ધિમતાં વરિષ્ઠમ્‌ |
 
 
વાતાત્મજં વાનર યૂથ મુખ્યં શ્રીરામદૂતં શરણં પ્રપદ્યે ||૩૩||
 
 
કૂજંતં રામરામેતિ મધુરં મધુરાક્ષરમ્‌ |
 
આરુહ્ય઼ કવિતા શાખાં વંદે વાલ્મીકિ કોકિલમ્‌ ||૩૪||
 
 
આપદામપહર્તારં દાતારં સર્વ સંપદામ્‌ |
 
લોકાભિરામં શ્રીરામં ભૂયો ભૂયો નમામ્યહમ્‌ ||૩૫||
 
 
ભર્જનં ભવબીજાનામર્જનં સુખસંપદામ્‌ |
 
તર્જનં યમદૂતાનાં રામ રામેતિ ગર્જનમ્‌ || ૩૬ ||
 
 
રામો રાજમણિઃ સદા વિજયતે રામં રમેશં ભજે |
 
રામેણાભિહતા નિશાચરચમૂ રામાય તસ્મૈ નમઃ ||૩૬||
 
 
રામાન્નાસ્તિ પરાયણં પરતરં રામસ્ય દાસોસ્મ્યહમ્‌ |
 
રામે ચિત્તલયઃ સદા ભવતુ મે ભો રામ મામુદ્ધર ||૩૭||
 
 
શ્રીરામ રામરામેતિ રમે રામે મનોરમે |
 
સહસ્રનામ તત્તુલ્યં રામનામ વરાનને ||૩૮||
 
 
|| ઇતી શ્રી બુધકૌશિક વિરચિત રામરક્ષાસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્‌ ||