જીવંતિકા વ્રતકથા - Jivantika Vrat Katha

jeevtika vrat
Last Updated: ગુરુવાર, 19 ઑગસ્ટ 2021 (23:30 IST)


આ વ્રત કરનાર સ્ત્રીએ પીળા વસ્ત્રો, પીળા અલંકારો કે પીળા રંગની વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો અને લાલ વસ્ત્રો પહેરવા. પીળા મંડપ નીચે સુવું નહીં અને ચોખાનું પાણી ઓળંગવુ નહીં.


આ પણ વાંચો :