મંગળવાર, 27 સપ્ટેમ્બર 2022
  1. ધર્મ
  2. નવરાત્રી ઉત્સવ
  3. ગુજરાતી ગરબા આરતી
Written By
Last Updated: મંગળવાર, 20 ઑક્ટોબર 2020 (09:20 IST)

Jai Adhyashakti - જય આદ્યા શક્તિ

જય આદ્યા શક્તિ.. મા જય આદ્યા શક્તિ.. 
      અખંડ બ્રહ્માંડ વીતાવ્યા... પડવે પ્રગટ થયા.. જયો જયો માં જગદંબે