શ્રી કૃષ્ણ જન્મની આરતી- ઉતારો આરતી શ્રીકૃષ્ણ ઘરે આવ્યા

Sri Krishna Janmashtami
Last Updated: બુધવાર, 12 ઑગસ્ટ 2020 (15:07 IST)

ઉતારો આરતી શ્રીકૃષ્ણ ઘરે આવ્યા (૨)

માતા યશોદા કુંવર કાને ઘરે આવ્યા (૨)
હરખને હુલામણે શામળીયો ઘેરે આવ્યા (ર)

ઝીણે ઝીણે ચોખલીયે ને મોતીડે વધાવ્યા રે - ઉતારો

કાલાને કુબરડાં કીધાં, વેરીનાં મન વરતી લીધાં,

વામનજીનું રૂપ ધરીને, બલિ રાજા બોલાવ્યા રે - ઉતારો

ધાઈને ધનવંતો કીધો, વેગે કરીને ચકવો લીધો,

જલમાં નારી ભોરિંગ પરણ્યા, જયજયકાર બોલાવ્યો રે –ઉતારો

ગાયને ગાવતરી કીધી, વેરીનું મન વરતી લીધું,

પાતાળમાંથી નાગ નાથ્યો, જયજયકાર બોલાવ્યો રે - ઉતારો

દાદૂર રૂપે દૈત્ય સંહાર્યો, ભક્ત જનોના ફેરા ટાળ્યા,

હુમનદાસી ચરણમાં રાખી, નામે વૈકુંઠ પામ્યા રે - ઉતારો

નરસિંહરૂપે નોર વધાર્યો, આપે તો હિરણ્યકશિપુ માર્યો,

પ્રહલાદને પોતાનો જાણી, અગ્નિથી ઉગાર્યો રે... - ઉતારો

પરશુરામે ફરશી લીધી, સહસ્ત્રાર્જુનને હાથે માર્યો,

કામધેનુની વારજ કીધી, જયદેવને ઉગાર્યો રે - ઉતારો

કૌરવરૂપે કરણી કીધી, સઘળી પૃથ્વી જીતી લીધી,

નાગ નેતરે મંથન કરીને, ચૌદ રત્નો લાવ્યા રે - ઉતારો

સાતમે તો સાન કીધી, સમુદ્ર ઉપર પાળ બાંધી,

ગઢ લંકાનો કોઠો ઉતાર્યો, મહાદેવ હરદેવ વાર્યા રે - ઉતારો ,

સાવ સોનાની લંકા બાળી, દશ માથાનો રાવણ માર્યો,

વિભીષણને રાજ સોંપ્યું, સીતા વાળી લાવ્યા રે - ઉતારો

આઠમે તો આળ કીધી, સોનાગેડી કાંધ લીધી,

પાતાળ જઈને નાગ નાથ્યો, નાગણીઓને દર્શન દીધાં,

નાગને તો દમન કરીને, કમળભારો લાવ્યા રે - ઉતારો

નવમે બુદ્ધા ધ્યાન ધરીને, અજપાના જાપ જપીને,

રણકામાં તો રસિયા થઈને, સોળ ભક્તોને તાર્યા રે - ઉતારો

દશમે તો દયા જ કીધી, નામ કલકી રૂપ ધરીને,

જગત જીતી આવ્યા, એમ નરસૈયે તો ગાયા રે - ઉતારો ૧૩


આ પણ વાંચો :