મજબૂતી સાથે થઈ શેયર બજારની શરૂઆત, 69.72ના સ્તર પર ખુલ્યો રૂપિયા

Last Modified ગુરુવાર, 30 મે 2019 (10:16 IST)
અઠવાડિયાના ચોથા દિવસે એટલે કે ગુરૂવારે બૉમ્બે સ્ટૉક એક્સચેંજ નો મુખ્ય ઈંડેક્સ સેંસેકસ 36.91 અંક એટલી0.09 ટકાની મજબૂતી સાથે ખુલ્યા તેમજ નેશનલ સ્ટૉક એકસચેંક નિફ્ટી 14.60 અંક એટલે કે 0.12 ટકાની મજબૂતી સાથે ખુલ્યા
39538.96ના સ્તર પર ખુલ્યા સેંસેક્સ
ગુરૂવારે 36.91 અંકની મજબૂતી પછી સેંસેક્સ 39538.96ના સ્તર પર ખુલ્યા. વાત જો નિફેટીની કરીએ તો અઠવાડિયાના ચોથા દિવસે ગુરૂવારે 36.91 અંકની મજબૂતી પછી નિફ્ટી 11875.96ના સ્તર પર ખુલ્યા.આ પણ વાંચો :