એંજીનિયર માટે નોકરી - ITI લિમિટેડમાં આસિસ્ટેંટ એક્ઝીક્યુટિવની વેકેંસી... 2 ફેબ્રુઆરી છે લાસ્ટ ડેટ

Last Modified ગુરુવાર, 11 જાન્યુઆરી 2018 (15:50 IST)
એંજિનિયરિંગ ડિગ્રી ધરાવતા લોકો માટે આઈટીઆઈ લિમિટેડમાં ભરતી નીકળી છે. જેની અંતિમ તારીખ 2 ફેબ્રુઆરી છે.
આવેદન મફત છે અને પસંદગી સીધી ઈંટરવ્યુ દ્વારા થશે.. જાણો કેવી રીતે કરશો એપ્લાય

કુલ પદ -
25

શિક્ષણિક યોગ્યતા - ઈલેક્ટ્રોનિક્સ/.ઈલેક્ટ્રોનિક્સ એંડ કમ્યુનિકેશન/ટેલીકમ્યુનિકેશન/ઈલેક્ટ્રિકલ એંડ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ટ્રેડમાં એંજિનિયરિંગ ડિગ્રી..


વય - વધુમાં વધુ 30 વર્ષ
પદનુ નામ - આસિસ્ટેંટ એક્ઝીક્યુટિવ એંજિનિયર્સ
અંતિમ તારીખ - 02 ફેબ્રુઆરી 2018
પત્રાચાર કરવાનુ સરનામુ
- ડિપ્ટી જનરલ મેનેજર-એચઆર, આઈટીઆઈ લિમિટેડ, નેટવર્ક સિસ્ટમ યૂનિટ, દૂરવાણી નગર,

બેંગલોર-560016
આવેદન ફી - મફત
પસંદગીની પ્રક્રિયા - ડાયરેક્ટ ઈંટરવ્યુ દ્વારા થશે.


આ પણ વાંચો :