ગુજરાતી જોક્સ - બે ગાંડા

Last Modified સોમવાર, 17 જૂન 2019 (17:14 IST)
એક પાગલ
- (પોતાના
હાથમાં સિગરેટ છિપાવતો ) બોલો મારા હાથમાં શુ છ ?
બીજો પાગલ - રેલ ગાડી..
પહેલો પાગલ - તને કેવી રીત ખબર પડી ?
બીજો - મે ધુમાડો નીકળતો પહેલા જ જોઈ લીધો હતો.


આ પણ વાંચો :