ગુજરાતી જોક્સ-બીજાનું નામ નથી રાખ્યું.

Last Modified ગુરુવાર, 27 ફેબ્રુઆરી 2020 (16:04 IST)
એયરહોસ્ટેસ્ટના જમણી ચેસ્ટ પર બેચ લાગ્યું હતું
જેના પર લખ્યું હતું શેફાલી
સંતા- ખૂબ સુંદર નામ છે

એયરહોસ્ટેસ્ટ - thanks

સંતા- બીજાનું નામ નથી રાખ્યું.


આ પણ વાંચો :