ગુજરાતી જોક્સ - 10 કિલોમીટર ચાલવાનો કહ્યું

Last Modified રવિવાર, 28 ઑક્ટોબર 2018 (11:10 IST)
ડાકટરે દર્દીને દરરોજ 10 કિલોમીટર ચાલવાનો કહ્યું

વર્ષભર પછી દર્દીએ ડાકટરને ફોન કર્યો.

અફગાનિસ્તાન પહોંચી ગયો છું

પરત આવી જાઉ કે રૂસ નિકળી જાઉં


આ પણ વાંચો :