ગુજરાતી જોક્સ -મૃત્યુ પછી તેરમું કરવું

Last Modified રવિવાર, 28 ઑક્ટોબર 2018 (11:14 IST)
બારમા ધોરણ પછી B.A. કરવું
તેટલું જ

જરૂરી છે જેટલું

મૃત્યુ પછી તેરમું કરવું

થયું કાંઈ નથી માત્ર આત્માને શાંતિ મળી જાય છે.


આ પણ વાંચો :