ગુજરાતી જોક્સ -મને જ ઘૂરીને જોઈ રહ્યા છો..

jokes
Last Modified રવિવાર, 28 ઑક્ટોબર 2018 (14:17 IST)
પત્ની ક્યારે થી પૂછી રહી છું કે

તમારા જીવનની સૌથી મોટી સમસ્યા શું છે
કઈક કહેતા શા માટે નથી

મને જ ઘૂરીને જોઈ રહ્યા છો..આ પણ વાંચો :