ગુજરાતી જોક્સ- ઈંટરનેટ બંદ છે

Last Modified બુધવાર, 30 ઑક્ટોબર 2019 (16:38 IST)
એક છોકરીઓ જિયો કસ્ટમર કેરમાં કૉલ કરી એકદમ ગુસ્સામાં

કહ્યું
છેલ્લા ત્રણ કલાકથી મારું ઈંટરનેટ બંદ છે

બ્લો હું શું કરું

મજા પડી જાય એવો જવાબ પેલાએ આપ્યો

મેડમ ત્યા સુધી થોડું ઘરનું કામ કરી લોઆ પણ વાંચો :