ગુજરાતી જોક્સ - હમણાં વ્યસ્ત છે

Last Modified રવિવાર, 1 ડિસેમ્બર 2019 (11:29 IST)
ગામડાની પત્ની પતિને મારી રહી હતી

તો પાડોસી બોલ્યા શા માટે મારો છો બેચારાને

પત્ની- કોઈ બેચારો નથી- જ્યારે એને ફોન કર્યું તો એક મહિલા

બોલી રહી હતી -તમે જેને ફોન કરો છો એ હમણાં વ્યસ્ત છે!!


આ પણ વાંચો :