1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. સંતા-બંતા
Written By
Last Modified: બુધવાર, 28 ડિસેમ્બર 2022 (11:15 IST)

ગુજરાતી જોકસ- ચાઈનાની વસ્તુ 100% ગારંટી

પહેલીવાર કોઈ ચાઈનાની વસ્તુ 
100% ગારંટીની સાથે આવી છે 
કોરોના 
મોતની 100% ગારંટી