ગુજરાતી લવ શાયરી- નયનમાં ના રાખો આટલી નફરત

Last Modified મંગળવાર, 14 જૂન 2022 (00:48 IST)

નયનમાં ના રાખો આટલી નફરત
આ નયનમાં હુ તસ્વીર બનીને આવેશ
ભલે રહો તમે મારા નયનથી દૂર
હુ મળવા માટે સપનું બનીને આવીશ


નયનમાં ના રાખો આટલી નફરત
આ નયનમાં હુ તસ્વીર બનીને આવેશ
ભલે રહો તમે મારા નયનથી દૂર
હુ મળવા માટે સપનું બનીને આવીશઆ પણ વાંચો :