ગુજરાતી શાયરી - પ્રેમ

shayri
Last Modified શુક્રવાર, 30 નવેમ્બર 2018 (16:03 IST)
ચાહુ તો શબ્દોથી વીધી દઉ, ચાહુ તો આંગળી પણ ચીંધી દઉ
જીતવાની કોઈ જીદ નથી એટલે ને તો પ્રેમથી ભીજી દઉઆ પણ વાંચો :