સ્પ્રિગ ડોસા

chinese dosa
1 કપ ડોસાના ખીરું, 4 ચમચી બટર , 1 કપ સમારેલી ડુંગળી , 1 કપ સમારેલા
કોબીજ , 1 કપ સમારેલા
ગાજર , 1 કપ સમારેલા
શિમલા મરચા ,
મીઠું અને તાજી કાળી મરી વાટેલી
1 ચમચી ચિલી સોસ, 4 ચમચી સોયા સોસ , 2 ચમચી વિનેગર 1 કપ બાફેલા નૂડ્લ્સ

બનાવવાની રીત-
એક નાન સ્ટિક તવા ગરમ કરો. એના થોડા પાણી છાંટી કપડાથી લૂંછી નાખો.
તવા પર 1/4 ડોસાના ખીરું નાખી ગોલ બનાવો.
ડોસાના વચ્ચે 1 ચમચી બટર
ચમચી બટર , 1 કપ સમારેલી ડુંગળી , 1 કપ સમારેલા કોબીજ , 1 કપ સમારેલા
ગાજર , 1 કપ સમારેલા
શિમલા મરચા ,
મીઠું અને તાજી કાળી મરી વાટેલી નાખી મિક્સ કરો અને 2 મિનિટ શેકો
હવે એમાં 1
1 ચમચી ચિલી સોસ, 4 ચમચી સોયા સોસ , 2 ચમચી વિનેગર 1 કપ બાફેલા નૂડ્લ્સ અને ડુંગળી નાખી મિક્સ કરો અને ઢાંકીને શેકોૢ હવે ડોસાને ત્યાર સુધી શેકો જ્યારે સુધી આ ક્રિસ્પી ના થઈ જાય.


હવે ડોસાને ફોલ્ડ કરી સર્વ કરો.


આ પણ વાંચો :