નવરાત્રિ : ક્યાં દિવસે શું દાન કરશો ?

આઠમા દિવસે કુમકુમ ચોખા અને શ્રૃંગર સામગ્રી દાન કરવી જોઈએ. 


આ પણ વાંચો :