રવિવાર, 2 એપ્રિલ 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified ગુરુવાર, 27 ફેબ્રુઆરી 2020 (16:05 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- પતિ- પત્નીના જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ- પતિ- પત્નીના જોક્સ 
પતિ- પત્નીને મેસેજ કર્યા CUTEE
 
wife- એ કાલ કરીને 100 ગાળો આપ્યા..
 
પતિએ પૂછ્યું મને શું કર્યું છે ??? 
 
wife- તૂ મને કૂતરી શા માટે કીધુ.... 
 
 
કસમથી યાર રડવું આવી ગયું... ખબર નહી ક્યાંથી અભ્યાસ કરેલું છે. 
 
યાદ આવ્યું કે એ તો બિહારની ટોપર છે..