ગુજરાતી જોક્સ- હવે તો બધા કામથી જ પોકારે છે.

Last Modified મંગળવાર, 8 જાન્યુઆરી 2019 (17:14 IST)
નાના હતા તો બધા નામથી પોકારતા હતા

મોટા થયા તો બધા હવે

કામથી જ પોકારે છે.!!!આ પણ વાંચો :