ગુજરાતી જોક્સ- પ્યાર કરો તો કોઈ એક થી કરો

Last Modified રવિવાર, 6 જાન્યુઆરી 2019 (11:55 IST)
પ્યાર કરો
તો કોઈ એક થી કરો

હોઈ શકે તો કોઈ નેકથી કરો

અને


જ્યારે સુધી કોઈ ન મળે સાચો સાથી

તો

ટ્રાઈ તો ઓછામાં ઓછા દરેકથી કરો


આ પણ વાંચો :