ગુજરાતી જોક્સ - 21 વર્ષની તપસ્યા અને ગ્રીન ટી

Last Modified સોમવાર, 17 ફેબ્રુઆરી 2020 (17:39 IST)
પપ્પૂ- સ્વામીજી અહીં પહાડ પર ખૂબ ઠંડ છે
આટલી ઠંડીમાં તમારી ખુશીનો રહસ્ય શું છે...?
સ્વામીજી- 21 વર્ષની તપસ્યા અને ગ્રીન ટી
મને ઠંડીથી બચાવે છે -આમ તમે શું પસંદ કરશો

તપસ્યા કે ગ્રીન ટી

પપ્પૂ- ગ્રીન ટી

સ્વામીજી - તપસ્યા, બે કપ ગ્રીન લેતા આવજે

પપ્પૂ- બેભાન


આ પણ વાંચો :