મંગળવાર, 5 માર્ચ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: શુક્રવાર, 19 માર્ચ 2021 (17:43 IST)

ગુજરાતી જોક્સ - લગ્નથી પહેલાં

છોકરો- મમ્મી દીદીને બધા લોકો માલ કહે છે
 
તમને શા માતે નથી કહેતા 
 
 
મમ્મી- લગ્નથી પહેલાં હું પણ માલ હતી દીકરા પણ 
 
 
તારા પપ્પાએ ઘસી ઘસીને Maa બનાવી દીધું.