રવિવાર, 5 ફેબ્રુઆરી 2023
  1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. ગુજરાતી સાહિત્ય
  3. ગુજરાતી શાયરી
Written By
Last Modified બુધવાર, 29 જૂન 2022 (18:44 IST)

Love - નજરે મળે તો પ્યાર થઈ જાય છે પલકે ઉઠે તો ઈજહાર થઈ જાય છે

નજરે મળે તો પ્યાર થઈ જાય છે પલકે ઉઠે તો ઈજહાર થઈ જાય છે ,
ના જાણે શું કશિશ છે ચાહતમાં ,કે કોઈ પણ અમારી જીંદગીનો ,
હકદાર થઈ જાય છે

 
નાદાન છે એ, હેરાન છે એ, પોતાના જ પ્રશ્નોથી પરેશાના છે એ
કેવી રીતે સમજાઉ એમને કે પ્રેમ શુ હોય છે
હજુ સાચા પ્રેમથી દૂર છે એ