મુશળધાર વરસાદથી મુંબઈ પર 'આફતો' નો વરસાદ

rain in mumbai
Last Updated: શુક્રવાર, 19 જૂન 2015 (16:17 IST)
 
મુંબઈની વરસાદે ખાસથી લઈને સામાન્ય નાગરિકને પણ પરેશાન કરી નાખ્યા છે. આ વરસાદ પર અમારા પાઠકો અમને મુંબઈથી ફોટાઓ મોકલી રહ્ય છે. 
લોઅર પરેલથી પ્રખ્યાત ફાઈનેંશિયલ એસ્ટ્રોલોજર નિતિન ભંડારીએ આ ફોટાઓ મોકલ્યા છે. 


આ પણ વાંચો :