શુક્રવાર, 24 માર્ચ 2023
  1. સમાચાર જગત
  2. ગુજરાત સમાચાર
  3. સ્થાનિક ગુજરાતી ન્યુઝ
Written By

Ahmadabad train 1 june Trains- અમદાવાદ કાલુપુરથી સ્પેશિયલ 10 ટ્રેન ચાલશે

અમદાવાદ કાલુપુરથી સ્પેશિયલ 10 ટ્રેન ચાલશે
અમદાવાદ-મુંબઈ સેન્ટ્રલ
અમદાવાદ-નિજ્જામૂદીન
અમદાવાદ-નવી દિલ્હી
અમદાવાદ-દિલ્હી જંકશન
અમદાવાદ-દરભંગા
અમદાવાદ-વારાણસી
અમદાવાદ-પટના
અમદાવાદ-મુજ્જફરપુર
અમદાવાદ-ગોરખપુર 
અમદાવાદ-ગોરખપુર 
અમદાવાદ-મુંબઈ સવારે 
4.55 કલાકે ઉપડશે