ગુજરાતી જોક્સ - ચેક આવ્યું રે ..

Last Updated: સોમવાર, 2 ડિસેમ્બર 2019 (18:34 IST)
એક ખૂબ સુંદર મહિલા જે હમેશા બેંકમાં આવતી હતી
બેંકના બધા કર્મચારી તે મહિલાથી પ્રભાવિત હતા
.

અને તેને જોવાના કોઈ અવસર નહી મૂકતાં

.
બધાએ કેશિયરને કહી રાખ્યું હતું કે
જ્યારે પણ આ મહિલા આવે તો જોરથી બૂમ લગાવશો

ચેક આવ્યું રે ..

જ્યારે આવું 3-4 વાર થયું તો તે મહિલા સમજી ગઈ
કે આ આવાજ તેના માટે જ આવે છે.

આ વખતે તે આવી તો મંગળસૂત્ર જોવાતી આવી

પછી આવાજ આવી

ચેક આવ્યું રે ..

તો એ મહિલા બહુ સાધારણ રીતે બોલી
હા ..

પણAccount Payee હે રે...


આ પણ વાંચો :