ગુજરાતી જોકસ -બાપમાં દમ નહી હતો શું ?

jokes
Last Updated: બુધવાર, 4 સપ્ટેમ્બર 2019 (10:41 IST)
 
છોકરો- તમે કેટલા ભાઈ-બહેન છો ? 
 
છોકરી- છ 
 
છોકરા- કેમ માં-બાપને કઈ કામ ન હતો શું ?
 
છોકરી- તમે કેટલા ભાઈ-બહેન છો ? 
 
છોકરો- 1 
 
છોકરી- કેમ બાપમાં દમ નહી હતો શું ? 
 
 


આ પણ વાંચો :