ગુજરાતી જોક્સ-એટલે કે તારી થયા પછી

Last Updated: શુક્રવાર, 1 ફેબ્રુઆરી 2019 (15:51 IST)
છોકરો પ્રેમના જોશમાં

જો એ મારી નહી હોય તો હું કોઈની થવા

નહી દઈશ


મિત્ર- એટલે કે તારી થયા પછી

બધાની થવા દઈશ એવુંઆ પણ વાંચો :