વડોદરા - વિશ્વ રક્તદાન દિવસ નિમિત્તે 350 વ્યક્તિઓએ રક્તદાન કર્યુ

blood donation camp

આ પણ વાંચો :