યુવક ને સર્કલ નો સળિયો ગળામાં ઘુસી જતા ઘટના સ્થળે મોત...

Last Updated: સોમવાર, 12 ડિસેમ્બર 2016 (14:48 IST)
બ્રેકીંગ...ગીર સોમનાથ...
સંઘ પ્રદેશ દીવ ની કોર્ટ પાસે બાઇક સ્લીપ થતા યુવક સર્કલ સાથે અથડાયો...અને યુવક ને સર્કલ નો સળિયો ગાળામાં ઘુસી જતા ઘટના સ્થળે મોત...


આ પણ વાંચો :