Love- હજુ સાચા પ્રેમથી દૂર છે એ

Last Modified બુધવાર, 29 જૂન 2022 (12:38 IST)
નાદાન છે એ, હેરાન છે એ
પોતાના જ પ્રશ્નોથી પરેશાના છે એ
કેવી રીતે સમજાઉ એમને કે પ્રેમ શુ હોય છે
હજુ સાચા પ્રેમથી દૂર છે એ

નાદાન છે એ, હેરાન છે એ
પોતાના જ પ્રશ્નોથી પરેશાના છે એ
કેવી રીતે સમજાઉ એમને કે પ્રેમ શુ હોય છે
હજુ સાચા પ્રેમથી દૂર છે એ
 આ પણ વાંચો :