પરિવારને ભસ્મ કરવાની ધમકી આપી કથાવાચકએ કર્યું યુવતીથી દુષ્કર્મ

મથુરાના બરસાના નિવાસી કથાવાચકની સામે મધ્યપ્રદેશમાં એક કરવાના કેસ દાખલ કર્યું છે. યુવતીનો આરોપ છે કે કથાવાચક નવ મહીના સુધી તેનાથી દુષ્કર્મ કરતો રહ્યો. વિરોધ કરતા પર પરિવારને રાખ કરવાની ધમકી આપતો હતું.

આરોપી કથાવાચક 10 વર્ષથી બરસાનામાં તેમની મુહબોલી બેનની સાથે રહે છે. નવેમ્બર 2018માં કથાવાચક સબલગઢ, મધ્યપ્રદેશ કથા કરવા ગયું. તે પીડિત યુવતીના ઘરે જઈને રોકાયું. તે સમયે કથાવાચકએ યુવતીની સાથે દુષ્કર્મ કર્યું.

યુવતીનો આરોપ છે કે તે બેનની સાથે કથાવાચકને પાણી આપવા તેમના રૂમમાં ગઈ હતી. તેને તેમની બેનને કોઈ કામના બહાને રૂમથી બહાર જવા માટે કહ્યું. બેનના ચાલી ગયા પછી કથાવાચકએ તેમની સાથે દુષ્કર્મ કર્યું.

તંત્ર મંત્રથી ભસ્મ કરવાની ધમકી
કથાવાચકએ તેને ધમકી આપી કે જો આ ઘટના પરિજનને જણાવી તો આખા પરિવારને મંત્રથી ભસ્મ કરી નાખશે. ત્યારબાદ સાધુ પીડિતાના ઘરે જઈને તેની સાથે દુષ્કર્મ કર્યુ. પીડિતા અને તેમની મા કથાવાચકની સામે રિપોર્ટ દાખલ કરાવી છે.

ત્યાં આરોપી કથાવાચક મુરારી દાસએ યુવતીના આરોપને ખોટા જણાવ્યા છે. તેને કહ્યું કે યુવતીના પિતા મારા યજમાન છે. હું હમેશા તેમના ઘરે આવતું-અજતું રહું છું. મારા વિરોધમાં તેમને કોઈ ભડકાવી રહ્યું છે. મારું આ ઘટનાથી કોઈ લેવું દેવું નથી.


આ પણ વાંચો :