જાણો કયાં-કયાં દેશોમાં ટીચર્સ ડે ક્યારે ઉજવાય છે.

Last Updated: મંગળવાર, 3 સપ્ટેમ્બર 2019 (17:29 IST)
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે દરેક દેશમાં ટીચર્સ ડે દ્વારા ટીચર્સના સમ્માન કરવાની પરંપરા છે. આ ખરું છે કે યુદ્ધના સમાનઓ કરતો દેશ અફગાનિસ્ત આન હોય કે પછી આતંકના પનાઅહ આપતા દેશ પાકિસ્તાન , દુનિયાની સુપર પાવર અમેરિકા બધા જ્ગ્યા ટીચર્સ Teachers Day નો એક મહ્ત્વ છે. આવો જાણી એ ખાસ દેશ વિશે જ્યાં દરેક વર્ષ ટીચર્સ ડેન દેવસે ટીચર્સના સમ્માન આપે છે.


આ પણ વાંચો :