1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ- pati patni jokes

વિદેશ જનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલા કોણ હતી?
 
પપ્પુ :- સીતા રાવણ સાથે લંકા ગઈ હતી