શુક્રવાર, 1 ડિસેમ્બર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: ગુરુવાર, 1 જૂન 2023 (15:26 IST)

ગજરાતી જોક્સ- ઘર જેવું વાતાવરણ

ઘરેથી 3 મહિના કામ કર્યા પછી,
એર હોસ્ટેસ - સર તમે આ ફ્લાઈટમાં છો
તમને ઘર જેવું વાતાવરણ મળશે...
પેસેન્જર - તે બરાબર છે
પરંતુ હું અહીં ઝાડૂ પોતુ બિલકુલ નહીં કરું