બુધવાર, 5 ઑક્ટોબર 2022
  1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. હિન્દુ ધર્મ વિશે
Written By
Last Modified સોમવાર, 1 માર્ચ 2021 (19:21 IST)

મહેમાનને પાણી કે ખોરાક આપવાનું કેમ મહત્વનું છે, જાણો 10 વિશેષ બાબતો

અતિથિને મહેમાન માનવામાં આવે છે. આવા મહેમાન અથવા મુલાકાતી કે જે કોઈ માહિતી વિના આવે છે તે અતિથિ કહેવામાં આવે છે. જો કે, જે માહિતી આપવામાં આવે છે તે પણ આવકાર્ય છે. આ શબ્દનો શાબ્દિક અર્થ છે પરિવ્રજક, સાધુ, સાધુ, સંત અને સાધક. તિથિ દેવવો ભાવ: એટલે મહેમાન ભગવાન જેવું જ છે. ચાલો અમને જણાવો કે મહેમાનને પાણી પીવડાવવુ શા માટે જરૂરી છે.
 
1. જો ઘરે આવેલો મહેમાન પાણી લેવા માટે અસમર્થ હોય, તો તે રાહુનો દોષ છે. મહેમાનને ઓછામાં ઓછું પાણી મળવું જોઈએ.
2. અન્ન અથવા નાશ્તો કરાવવાથી જ્યાં સુધી અતિથિને લાભ મળે છે તેમજ સ્વાગતકર્તાને પણ લાભ મળે છે.
 
3.  ગૃહસ્થ જીવન જીવતા પંચ યજ્ઞોનું પાલન કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોવાનું કહેવાય છે. તે પંચ યજ્ઞોમાંથી એક (1. બ્રહ્મયજ્ઞ, 2. દેવયજ્ઞ, 3. પિતૃયજ્ઞ, 4. વિશ્વદેવ યજ્ઞ 5. અતિથિ યજ્ઞ) અતિથિ યજ્ઞ છે. તે દરેકની ફરજ છે.
 
4. અતિથિ યજ્ઞને પુરાણોમાં જીવ ઋન પણ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે, ઘરે આવેલા મહેમાનો, યાચક અને કીડીઓ, પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓની યોગ્ય સેવા કરવાથી જ્યાં અતિથિ યજ્ઞ પૂર્ણ થાય છે , તેમજ યોગ્ય સેવા કરીને જીવંત ઋણ પણ દૂર થાય છે.
 
5. તિથિથી મહેમાનોની સેવા કરવા માટે, તેમને ખોરાક અને પાણી આપો. અતિથિ યજ્ઞ એ વિકલાંગો, મહિલાઓ, વિદ્યાર્થીઓ, તપસ્વીઓ, ડોકટરો અને ધર્મના રક્ષકોને મદદ કરવા માટે છે. આ સંન્યાસ આશ્રમને 
 
મજબુત બનાવે છે. આ ગુણ છે. આ સામાજિક ફરજ છે.
 
6. તે પ્રકૃતિનો નિયમ છે કે તમે જે આપશો તેના કરતા બમણું તે કરીને આપે છે. જો તમે પૈસા અથવા ખોરાકને પકડીને રાખો છો, તો તે છટકીને જતો રહેશે. દાનમાં સૌથી મોટું દાન છે અન્નદાન. દાનને પાંચ યજ્ઞોમાંથી એક, વિશ્વદેવયોગ પણ કહેવામાં આવે છે.
7 . ગાય, કૂતરો, કાગડાઓ, કીડીઓ અને પક્ષીઓનો ખોરાક કાઢવું જરૂરી છે, કારણ કે તે આપણા ઘરના મહેમાન પણ છે.
 
8.  એક ઋષિ, સંત, સાધુ, સંત, બ્રાહ્મણ, ઉપદેશક, વગેરે અચાનક ઘરના દરવાજા પાસે દાન માંગવા અથવા થોડા દિવસો માટે આશ્રય લેવા આવતા, તે ભગવાનનું સ્વરૂપ માનવામાં આવ્યાં. ઘરે આવેલા 
 
મહેમાનને ભૂખ્યા તરસ્યા પરત જવું પાપ માનવામાં આવતું હતું. આ તે સમય હતો જ્યારે ભગવાન પોતે કોઈ બ્રાહ્મણ, સાધુ, સંત વગેરેનો વેશ ધારણ કરીને આવતા હતા. પ્રાચીન સમયમાં, લોકો બ્રહ્મજ્ઞાન 
 
મેળવવા માટે 'બ્રાહ્મણ' બનીને જંગલમાં રહેતાં હતાં. આશ્રમના સાધુઓ તેમને ગામમાં કે નગરમાં ભીખ માંગવા મોકલતા હતા. તે જ ભીખ માંગીને તે ગુજરાન કરતા હતા. 
 
9. ઘરે આવનારા કોઈપણ મહેમાન અથવા મુલાકાતીનું સ્વાગત, ખોરાક કે પાણી લઈને, તમારા સામાજિક સંસ્કારોનું નિર્વહન કરે છે, જે સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરે છે.
 
10. દેવી અને દેવતા અતિથિઓની સેવાથી પ્રસન્ન થાય છે અને મૂળને આશીર્વાદ આપે છે.