10મુ પાસ માટે પોલીસમાં નીકળી છે 2700 નોકરીઓ, આ રીતે કરો આરજી

નવી દિલ્હી.| Last Modified સોમવાર, 18 માર્ચ 2019 (16:00 IST)


જમ્મુ કાહ્મીર પોલીસે કાંસ્ટેબલના 2700 પદ પર ભરતી માટે નોટિફિકેશન રજુ કરી આરજી માંગવામાં આવી છે. ઉમેદવાર પોતાની ઈચ્છા અને યોગ્યતા વારા આ માટે એપ્લાય કરી શકે છે.

શૈક્ષણિક યોગ્યતા - ઉમેદવાર 10મુ પાસ હોવો જોઈએ

પદની વિગત

પદની સંખ્યા - 2700 પદ
મહિલા કાંસ્ટેબલ - 1350 પદ
પુરૂષ કાસ્ટેબલ - 1350 પદ


અરજી કરવા માટેની અંતિમ તારીખ

આ પદ માટે અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 8 એપ્રિલ 2019 છે.

વય સીમા - ઉમેદવારની ઉંમર 18-28 વર્ષની હોવી જોઈએ

પસંદગી પ્રક્રિયા - ઉમેદવરની પંસદગી શારીરિક માનક, પીઈટી, પીએસટી અને લેખિત પરીક્ષામાં પ્રદર્શન મુજબ કરવામાં આવશે.

સેલેરી - પગાર - 5200-20,200/-

આ રીતે કરો અરજી
- ઉપરોક્ત પદ પર અરજી કરવા માટે ઉમેદવાર વિભાગની વેબસાઈટ www.jkpolice.gov.in
દ્વારા 8 એપ્રિલ 2019 સુધી એપ્લાય કરી શકે છે.


આ પણ વાંચો :