રવિવાર, 27 નવેમ્બર 2022
  1. સમાચાર જગત
  2. ગુજરાત સમાચાર
  3. કામની વાત
Written By
Last Updated: શુક્રવાર, 10 જૂન 2022 (08:42 IST)

Vahli Dikri Yojana 2022 - વ્હાલી દીકરી યોજના

વ્હાલી દીકરી યોજના Gujarat Vahli Dikri Yojana 2022
 
શું લાભ મળશે?
 • દીકરીના પહેલા ધોરણમાં પ્રવેશ વખતે રૂ.4૦૦૦/-ની સહાય.
 • દીકરી ધોરણ-૯માં આવે ત્યારે રૂ.6૦૦૦/-ની સહાય.
 • દીકરી 18 વર્ષની વય વટાવે ત્યારે તેને રૂ.1,૦૦,૦૦૦/- ની આર્થિક સહાય.
 • દીકરી પુખ્ત વયની થતા ઉચ્ચ શિક્ષણ અને તેના લગ્ન પ્રસંગ માટે યોજના અંતર્ગત સહાય.
 
 
લાભ મેળવવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ 
-  દીકરીના માતા-પિતાનો સંયુક્ત આવકનો દાખલો (2,00,000 થી ઓછી આવક મર્યાદા)
-  દીકરીના માતા-પિતા ના આધારકાર્ડ
-  દીકરીના માતા-પિતા નો જન્મનો પુરાવો (શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર/જન્મ નો દાખલો)
-  દીકરીના માતા-પિતા નું રહેઠાણ નો પુરાવો (લાઈટ બીલ/વેરાબિલ)
-  દીકરીનો જન્મ નો દાખલો 
 
યોગ્યતાના પાત્રતા 
આ યોજના પરિવારની પ્રથમ બે દીકરીઓ માટે છે
અરજદાર ગુજરાત રાજ્યનો હોવો જોઈએ
અરજદાર પાસે બેંક ખાતું હોવું આવશ્યક છે
અરજદારના પરિવારની વાર્ષિક આવક  રૂ.2 લાખ થી વધુ ન હોવી જોઈએ.