1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. હિન્દુ ધર્મ વિશે
Written By

સૂર્ય ચાલીસાનુ પાઠ કરવાના છે આટલા મોટા ફાયદા, જાણશો તો તરત વાંચવા લાગશો

Surya Chalisa in Gujarati

કનક બદન કુંડળ મકર, મુક્ત માલા અડગ, 
પદ્માસન સ્થિત ધ્યાવો, શંખ ચક્ર સળંગ।।
 
 
ચોપાઈ
જય સવિતા જય જયતિ દિવાકર,
 
સહસ્રાંશુ સપ્તસ્વ તિમિરાહરા ।
 
ભાનુ પતંગ મારીચી ભાસ્કર,
 
સવિતા હંસ સુનુર વિભાકર 
વિવાસવન આદિત્ય વિકર્તન,
 
માર્તંડ હરિરૂપ વિરોચન ।।
 
અંબરમણી ખાગા રવિ કહેવાય છે,
 
વેદ હિરણ્યગર્ભ કહેતા ગાય છે.
 
સહસ્ત્રાંશુ પ્રદ્યોતન, કહિકાહી,
 
મુનિગન ગરમ પ્રસન્ન મોડલહી।।
 
અરુણ જેવા સારથિ મનોહર,
 
હુંકટ હે સતા ચઢી રથ પાર.
 
મંડલ કી મહિમા અતિ ન્યારી,
 
તેજ રૂપ કેરિ બલિહારી।
 
ઘોડો ઉંચા વાળાની જેમ હળ ચલાવે છે,
 
દેખિ પુરંદરા લજ્જી હોતે।
 
મિત્રો મારીચી, ભાનુ, અરુણ, ભાસ્કર,
 
સવિતા સૂર્ય આર્ક ખગ કાલીકર.
 
પૂષા રવિ આદિત્ય નામ લાઈ,
 
'ઓમ હિરણ્યગર્ભય નમઃ' કહેતા
 
દ્વાદસ નામ પ્રેમ પુત્ર ગાવેં,
 
તેઓ બાર વખત માથું નમાવે છે.
 
ચાર પદાર્થ જન સો પાવે,
 
દુઃખ દરિદ્ર આઘા પુંજ નાસાવે..
 
તે ચમત્કારને હેલો,
 
વિધી હરિહર કો કૃપાસર યહ।
 
સેવા ભાનુ તુમ્હિં મન લાઈ,
 
અષ્ટસિદ્ધિ નવનિધિ તેહિં પાય।।
 
બાર નામનો ઉચ્ચાર,
 
સહસ જનમ કે પાકક તરતે.
 
ઉપાખ્યાન જો કરતે તવજન,
 
રિપુ પુત્ર જમાલહતે સોતેહિ ચાન।
 
ધન સુત જુટ પરિવાર બધાતુ હૈ,
 
પ્રબલ મોહ કો ફંદ કટ્ટુ હૈ.
 
અર્ક માથાનું રક્ષણ કરે છે,
 
સૂર્ય હંમેશા કપાળ પર ચમકતો હોય છે.
 
સૂર્ય હંમેશા આંખો પર ચમકે છે,
 
કર્ણ દેશ પર દિનકર ચાજત।
 
ભાનુ નાસિકા વસ્કરાહુનિત,
 
સૂર્ય હંમેશા ચહેરાનું હિત કરે છે.
 
ઊંધ રહીં પરજન્ય હમારે,
 
હોઠ વચ્ચે તીક્ષ્ણ માત્ર પ્રિય.
 
કંઠ સુવર્ણ રેત કી શોભા,
 
તીક્ષ્ણ વૈભવના ખભા પર લોભ.
 
પૂષમ બહુ મિત્ર પીઠાહીં પાર,
 
ત્વષ્ટ વરુણ ગરમ રહે છે.
 
રક્ષણ કાર પર બે હાથ,
 
ભાનુમાન ઉરાસરમા સુદરચન।
 
બસત નાભી આદિત્ય મનોહર,
 
કતિમાનહ, બાકી મન મુડભર.
 
જંઘા ગોપતિ સવિતા બાસા,
 
ગુપ્ત દિવાકર કરત હુલાસા..
 
વિવાસન પદ કી રખવારી,
 
બહાર રહેઠાણ સતત અંધકાર ગુમાવે છે.
 
સહસ્ત્રાંશુ સર્વાંગ સંહરાય,
 
રક્ષા કવચ વિચારે..
 
જેમ જોજન અપને મન માહી,
 
ભાયા જગબીચ કરહું તેહી નહીં..
 
દાદરુ કુષ્ટ તેહિન કભુ ના વ્યાપાઈ,
 
જોજન યાકો મન મનહ જપે.
 
અંધકાર જગ કા જો હરતા,
 
નવા પ્રકાશ સાથે આનંદથી ભરો.
 
ગ્રહ ગણ ગ્રાસી ના મિટવત જાહી,
 
કોટિ બાર મુખ્ય પ્રણવૌં તાહિ।
 
મંદ સાધાર સુત જગ મેં જાકે,
 
ધર્મરાજ સમ અદભૂત બાંકે।
 
હે દિવસના દેવ, તમે ધન્ય છો,
 
કિયા કરત સુરમુનિ નર સેવા।।
 
ભક્તિ ભવયુત પૂર્ણ નિયમ પુત્ર,
 
આ દુનિયાના ભ્રમથી દૂર દૂર.
 
પરમ ધન્ય પુત્ર નર તંધારી,
 
જેમના પર અંધકારનો પરાજય થયો છે તેના પર પ્રસન્ન છે.
 
અરુણ માઘ મહામ સૂર્ય ફાલ્ગુન,
 
મધુ વેદાંગ નામ રવિ ઉદયન.
 
ભાનુ ઉદય વૈશાખ ગીનાવે,
 
જ્યેષ્ટ ઇન્દ્ર અષાઢ રવિ ગવઃ।
 
યમ ભાદોન અશ્વિન હિમરેતા,
 
કટીક હોટ દિવાકર નેતા..
 
અગાહાં ભીન્ન વિષ્ણુ હૈં પૂસાહીં,
પુરુષ નામ રવિહાય મલમાસહિં।।
 
દોહા
ભાનુ ચાલીસા પ્રેમ યુત, ગાવહિં જે નર નિત્ય,
 
સુખ અને સંપત્તિ વિવિધ લે છે, તેઓ હંમેશા આભારી છે.