ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં નીકળી છે અનેક પદ પર ભરતી, અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ છે 30 એપ્રિલ

Last Modified સોમવાર, 29 એપ્રિલ 2019 (11:58 IST)
ગુજરાત હાઈકોર્ટએ જીલ્લા જજના પદ પર અરજી રજુ કરી છે. તેઓ ઉમેદવાર જે આ પદ પર અરજી કરવા ઈચ્છુ છે તે હાલ ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જાય અને અધિસૂચનાને ડાઉનલોડ કરી તેને વાંચે અને અંતિમ તારીખ 30 એપ્રિલ 2019 પહેલા અરજી પ્રક્રિયાને પૂરી કરે.

પદની વિગત -

પદનુ નામ
જીલ્લા જજ
પદ સંખ્યા - 26

મહત્વપૂર્ણ તારીખ
અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 1 એપ્રિલ 2019
અરજી જમા કરવાની અંતિમ તારીખ 30 એપ્રિલ 2019

શૈક્ષણિક યોગ્યતા - અરજીદારોની શૈક્ષણિક યોગ્યતા પદ મુજબ જુદી જુદી નક્કી કરવામાં આવી છે.

આયુ સીમા - ઉમેદવારોની ન્યૂનતમ આયુ 35 વર્ષ અને અધિકતમ આયુ 48 વર્ષ પદ મુજબ નિર્ધારિત છે.

અરજી પ્રક્રિયા - અરજીની પ્રક્રિયા ઓનલાઈન છે. ઈચ્છુક અને યોગ્ય ઉમેદવાર અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે સૌ પહેલા ઓફિશિયલ વેબસઈટ પર જાય અને નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ વાંચે. આપેલા દિશા-નિર્દેશોનુ મુજબ ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયાને 30 એપ્રિલ 2019 સુધી પૂણ કરી શકે છે. વધુ માહિતી માટે અધિસૂચના વાંચો

પસંદગી પ્રક્રિયા - અરજીદારોને પસંદગી પ્રારંભિક પરીક્ષા અને ઈંટરવ્યુ પર આધારિત રહેશે.


આ પણ વાંચો :